Hoppa till sidans innehåll

Årsmöte 13 febr 2011 kl 17.00

03 JAN 2011 13:49
Kallelse och förslag till dagordning för årsmötet.
 • Skapad: 03 JAN 2011 13:49

ÅRSMÖTE STÅLEBO RIDKLUBB söndagen den 13 februari 2011 kl 17.00
i Idrotts och föreningsförvaltningens i Göteborgs lokaler på Kviberg. Ev motioner lämnas till någon i styrelsen alt skickas till This is a mailto link senast 1 februari. Förslag på dagordning finns nedan. 

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Val av sekreterare för mötet.
 3. Upprättande av röstlängd.
 4. Val av 2 justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet samt val av rösträknare.
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst.
 7. Årsberättelse, Verksamhetsberättelse samt fastställande av balansräkning.
 8. Revisionsberättelse.       
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Val av ordförarande för klubben.
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 13. Val av revisor samt revisorssuppleant.
 14. Val på ett år av valberedning samt utse sammankallande.
 15. Val av ombud till huvudorganisationens och distriktets allmänna möten samt suppleant.
 16. Fastställande av årsavgift för 2012. Förslag föreligger på oförändrad avgift, för junior 200kr, senior (fr o m 19 år) 300 kr, familj till 650 kr.
 17. Utseende av tävlingskommitté.
 18. Eventuellt a inkomna motioner.
 19. Övriga frågor.

 

Vägbeskrivning: Kommer Du  med bil kan Du få en vägbeskrivning om går in på http://kartor.eniro.se/ och välj Vägbeskrivning
Skriv in adressen du vill åka ifrån och Till:  Nedre Kaserngården 1, Göteborg. Klicka sedan på Sök så får du en vägbeskrivning som kan skrivas ut.

 

Skribent: Anneli Eriksson

Postadress:
Stålebo RK - Ridsport
Eva Kanerot, Knavravägen 4
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: 0768670205
E-post: info@staleboridklubb...

Se all info