Hoppa till sidans innehåll

Kallelse till årsmöte 1 mars 15.30 Lokal: Forellen, Gamla Kronvägen 82, Partille

30 JAN 2020 21:36
Varmt välkomna till årsmöte den 1 mars med efterföljande föreläsning om foder av agronom Helen Pilskog. Helen är agronom och hon kommer att prata om hästens näringsbehov och hur hennes forskning lett fram till det foder hon producerar idag.
 • Uppdaterad: 30 JAN 2020 21:36

Varmt välkomna till årsmöte med efterföljande föreläsning.  Vi inleder med årsmötet 15.30  och ca kl 16.00 så kommer Helen att berätta mer om hästens näringsbehov. Några i styrelsen har hört henne tidigare och hälsar att de fick otroligt bra info som även en långvarig hästägare inte kände till. Toppenbra tips om man vill förebygga mag- och tarmproblem! Vi beräknar vara klara ca 17.30

Ev motioner lämnas till någon i styrelsen alt skickas till This is a mailto link  senast 21 februari. 

Ni som inte redan gjort det - Glöm inte att betala in medlemsavgift för 2020 till Plusgiro 72 43 97-5 alt Swish nr 1233503513:

Junior 270kr
Senior  (fr o m 19 år) 370 kr
Familj 800 kr.

Paddockavgift 500 för första häst, ytterligare häst 200 kr.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Val av sekreterare för mötet.
 3. Upprättande av röstlängd.
 4. Val av 2 justeringspersoner att jämte ordförande justera protokollet samt val av rösträknare.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. Fastställande om mötet blivit i laga ordning  utlyst.   
 7. Årsberättelse, Verksamhetsberättelse samt fastställande av balansräkning. 
 8.  Revisionsberättelse.              
 9.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av antal styrelseledamöter och  suppleanter.
 11. Val av ordförande för klubben. 
 12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter.
 13. Val av revisor samt revisorssuppleant.
 14. Val på ett år av valberedning samt utse sammankallande.
 15. Val av ombud till huvudorganisationens och distriktets allmänna möten samt suppleant.
 16. Fastställande av årsavgift för 2021. På grund av att premien för försäkringen som du får via ditt medlemskap kommer att höjas 2021 med 20:- föreslår styrelsen att medlemsavgiften för junior och senior höjs med 20:- till 290:- resp 390:-  samt 50 :- för familj till 850:- 
 17. Utseende av tävlingskommitté.
 18. Eventuella inkomna motioner.
 19. Övriga frågor.

Väl mött!

Styrelsen

 

Skribent: Anneli Eriksson
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Stålebo RK - Ridsport
Eva Kanerot, Knavravägen 4
44361 Stenkullen

Kontakt:
Tel: 0768670205
E-post: info@staleboridklubb...

Se all info